مرواریدسوز

چنانچه کالای مورد نظر خود را نیافتید میتوانید از طریق تماس با شماره 33138003 از قیمت روز کالا اطلاع پیدا نمایید.

قیمت محصولات به صورت روزانه در حال تغییر می باشد؛ جهت آگاهی از قیمت روز کالا و تخفیفات ویژه با شماره 33138003 تماس حاصل نمایید.

حالت نمایش:
مرواریدسوز بخاری گازی مدل 80 مروارید طرح کودک
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 80 مروارید طرح کودک

202,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 692*320*555 وزن : 17.2 راندمان : 78% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.45 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 3900 - 2400 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 1/6 رده انرژی : F..

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 80 مروارید
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 80 مروارید

196,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 692*320*555 وزن : 17.2 راندمان : 78% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.45 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 3900 - 2400 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 1/6 رده انرژی : F ..

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 90 مروارید
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 90 مروارید

215,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 696*320*704 وزن : 21.2 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.7 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 5700 - 2600 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.1 رده انرژی : E &..

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 110 مروارید
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 110 مروارید

297,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 780*400*700 وزن : 24.7 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.45 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 3900 - 2400 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 1.6 رده انرژی : F ..

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 120 مروارید
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی مدل 120 مروارید

233,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 696*320*840 وزن : 26.4 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.95 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 8100 - 3500 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.5 رده انرژی : E ..

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 150 مروارید
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 150 مروارید

335,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 780*400*840 وزن : 27.8 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.7 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 5700 - 2600 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.1 رده انرژی : E &..

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 80 فروزان
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 80 فروزان

200,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 696*380*555 وزن : 17.426.4 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.45 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 3900 - 2400 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 1.6 رده انرژی : F ..

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 100 فروزان
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 100 فروزان

225,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 696*335*704 وزن : 21.8 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.7 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 5700 - 2600 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.1 رده انرژی : E &..

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 فروزان
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 فروزان

265,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 696*374*840 وزن : 27 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.95 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 8100 - 3500 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.5 رده انرژی : E &n..

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 عرشیا
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 عرشیا

265,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 765*415*820 وزن : 32 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.95 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 8100 - 3500 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.5 رده انرژی : E &n..

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 250 رویال
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 250 رویال

425,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 890*380*800 وزن : 31 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.7 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 5700 - 2600 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.1 رده انرژی : E &nb..

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 280 رویال
نمایش سریع

مرواریدسوز بخاری گازی شومینه مدل 280 رویال

472,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ابعاد : 890*380*930 وزن : 39 راندمان : 71% قطر دودكش : 100 مصرف سوخت : 0.95 مترمکعب درساعت ظرفیت حرارتی : 8000 - 3500 نوع سوخت : طبيعي قطر نازل : 2.5 رده انرژی : E &n..

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)