شارق توس

چنانچه کالای مورد نظر خود را نیافتید میتوانید از طریق تماس با شماره 33138003 از قیمت روز کالا اطلاع پیدا نمایید.

قیمت محصولات به صورت روزانه در حال تغییر می باشد؛ جهت آگاهی از قیمت روز کالا و تخفیفات ویژه با شماره 33138003 تماس حاصل نمایید.

حالت نمایش:
شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 140 اهورا
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 140 اهورا

400,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک سرامیک دار صادراتی..

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 220 اهورا
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 220 اهورا

450,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک سرامیک دار صادراتی..

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 140 هیوا
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 140 هیوا

400,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک سرامیک دار صادراتی..

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 220 هیوا
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 220 هیوا

450,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک سرامیک دار صادراتی..

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 150 فروزان
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 150 فروزان

271,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. شومینه گازسوز ظرفیت حرارتی: 3000 - 7000 kcal/h ابعاد: 820*415*765 وزن: 32 راندمان: 76.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.9 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر نازل: 4.2 ..

شارق توس بخاری گازی مدل 80 مرجان
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 80 مرجان

200,000تومان

  لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ظرفیت حرارتی: 2700 - 4000 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 78.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.45 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر نازل: 1.6 &..

شارق توس بخاری گازی مدل 90 مرجان
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 90 مرجان

219,000تومان

  لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ظرفیت حرارتی: 2700 - 4000 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 78.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.45 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر نازل: 1.5 &..

شارق توس بخاری گازی مدل 120 مرجان
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 120 مرجان

233,000تومان

  لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ظرفیت حرارتی: 3000 - 40007 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 78.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.7 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر نازل: 2.5 &..

شارق توس بخاری گازی مدل 80 شراره
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 80 شراره

196,000تومان

  لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. ظرفیت حرارتی: 2700 - 4000 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 78.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.45 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر نازل: 1.6 &..

شارق توس بخاری گازی مدل 90 شراره
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 90 شراره

219,000تومان

  لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک  ..

شارق توس بخاری گازی مدل 120 شراره
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی مدل 120 شراره

233,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک ظرفیت حرارتی: 3000 - 7000 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17 راندمان: 76.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.7 متر مکعب بر ساعت نوع سوخت: طبیعی قطر ..

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 80 آذر
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 80 آذر

201,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک شومینه طرح شومینه گازسوز ظرفیت حرارتی: 2700 - 4000 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 76.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.45 متر مکعب بر ساعت ..

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 100 آذر
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 100 آذر

225,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک شومینه طرح شومینه گازسوز ظرفیت حرارتی: 3000 - 40005 kcal/h ابعاد: 555*320*692 وزن: 17.2 راندمان: 76.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.7 متر مکعب بر ساعت ..

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 آذر
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی طرح شومینه مدل 150 آذر

238,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. رنگ پودری الکترواستاتیک شومینه طرح شومینه گازسوز ظرفیت حرارتی: 3000 - 7000 kcal/h ابعاد: 820*415*765 وزن: 22 راندمان: 76.5% قطر دودکش: 100 مصرف سوخت: 0.7 متر مکعب بر ساعت ..

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 120 شومینه
نمایش سریع

شارق توس بخاری گازی شومینه مدل 120 شومینه

298,000تومان

لطفاً قبل از خرید از قیمت روز کالا از طریق تماس با 33138003 آگاهی پیدا نمایید. شومینه گازسوز دارای رنگ پودری الکترواستاتیک  ..

نمایش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)